Det Norske Akademis Ordbok

generalkvartermesteravdeling

generalkvartermesteravdeling 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd generalkvartermester
BETYDNING OG BRUK
militærvesen, om eldre forhold
 avdeling av generalstaben som hadde med mobiliserings- og kommunikasjonsforhold å gjøre