Det Norske Akademis Ordbok

generalkonsul

generalkonsul 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
(utsendt) konsul for et helt land
; høyeste konsulære tjenestemann (overordnet de andre av landets konsuler i området)
SITATER
  • dansk generalkonsul i Roma
  • et besøk hos den italienske generalkonsulen var en selsom opplevelse
     (Dagfinn Stenseth Vitne til historie 80 2001)
  • de kontorsjefene han hadde vært samtidig med i avdelingen, hadde da avansert både til ekspedisjonssjefer og generalkonsuler
     (Ole Kolsrud En splintret stat 203 2004)