Det Norske Akademis Ordbok

generalklasse

generalklasse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 høyeste offisersklasse (over oberstklassen), som omfatter generalene