Det Norske Akademis Ordbok

generalkaptein

generalkaptein 
substantiv
ETYMOLOGI
etter spansk capitán general 'overgeneral'
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 øverstbefalende over hær (f.eks. i Portugal og i Den venetianske republikk)
sjef for et spansk militærdistrikt
om eldre forhold
 styrer av en besittelse i spansk Sør-Amerika, som stod direkte under kongen og (ikke under noen visekonge)