Det Norske Akademis Ordbok

generalinspektør

generalinspektør 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen, inntil 1970
 offiser med obersts grad, som er sjef for en våpenart i Hæren eller (med oberstløytnants grad) for Flyvåpenet
militærvesen, fra 1970
 tjenestetittel for administrerende sjef for en forsvarsgren
SITATER
  • forsvarsgrensjefene får sin benevnelse endret til generalinspektør med grad av generalmajor/kontreadmiral
     (Dagbladet 1969/124/2/5)
  • det er generalinspektørene som bærer byrden når det gjelder bedring av utdannelsen
     (Norges Forsvar 1973/18/1)