Det Norske Akademis Ordbok

geminat

geminat 
substantiv
BØYNINGen; geminaten, geminater
UTTALE[gemina:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin geminatus, perfektum partisipp av geminare; se geminere
BETYDNING OG BRUK
fonetikk
 geminert konsonant
; dobbeltkonsonant som er fordelt på to stavelser (f.eks. i italiensk otto uttalt omtrent åt-tå)