Det Norske Akademis Ordbok

gateoppløp

gateoppløp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
oppløp i gatene