Det Norske Akademis Ordbok

gateopparbeidelse

gateopparbeidelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
opparbeidelse av gate
 | jf. gatelegging