Det Norske Akademis Ordbok

gatemylder

gatemylder 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mylder av gående og kjørende på gatene