Det Norske Akademis Ordbok

gateintervju

gateintervju 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mediefag
 intervju med tilfeldig utvalgt(e) person(er) på gaten