Det Norske Akademis Ordbok

gategutt

gategutt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nedsettende
 uoppdragen gutt som flyr om i gatene og gjør gale streker
SITATER
 • jeg vil se gadegutterne pege fingrene efter fallenten
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 160)
 • [Shylock har] alle gateguttene hermende efter sig
   (Lorentz Eckhoff William Shakespeare 129 1939)
 • lyktestolpene hadde gateguttene med selvfølgelig eiermine tatt i besittelse
   (Erna Holmboe Bang Det hendte i Paris 16 1951)
spøkefullt, nedsettende, sjelden
 uoppdragen, simpel fyr
; skøyer
SITATER
 • overført
   
  der gives ikke den literære gadegut, som ikke vil tro sig berettiget til offentlig at drive spektakel med [målmenn]
 • han [dvs. hunden] var gadegut i mange stykker og utækkelig
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 284 1903)