Det Norske Akademis Ordbok

gatebruksplan

gatebruksplan 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 plan for hvordan gatene i et byområde skal brukes