Det Norske Akademis Ordbok

gassvirkning

gassvirkning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 virkning fremkalt av gassammunisjon
virkning av gass fra insektmidler, gass i landbruket o.l.
 | jf. gasslagre