Det Norske Akademis Ordbok

gassvern

gassvern 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 tiltak som verner mot stridsgass og kjemisk krigføring