Det Norske Akademis Ordbok

gassreserve

gassreserve 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
reserve i form av naturgass
SITAT
  • gassreservene [i Nordsjøen] er pr. idag anslått til ca. 1500 milliarder kubikkmeter
     (Bergens Tidende 1971/228/20/6–7)