Det Norske Akademis Ordbok

gassrensing

gassrensing 
substantiv
VARIANTgassrensning
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 rensing, desinfisering av et område for stridsgass