Det Norske Akademis Ordbok

gassolje

gassolje 
substantiv
ETYMOLOGI
fra engelsk gas oil
BETYDNING OG BRUK
petroleum
 dieselolje for hurtiggående marinedieselmotorer, kjennetegnet ved gode tennegenskaper
; solarolje
petroleum
 fellesbetegnelse for bl.a. dieselolje og lette fyringsoljer
SITAT
  • gassolje brukes dels som drivstoff på land og til sjøs, dels som oppvarmingsbrensel
     (Farmand 1968/2/39/2)