Det Norske Akademis Ordbok

gasskromatografi

gasskromatografi 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd kromatografi
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 nøyaktig metode for å analysere organiske forbindelser, som innebærer separasjon og deteksjon av gasser og flyktige komponenter i løsninger
 | forkortet GLC (av engelsk Gas Liquid Chromatography)
; jf. kromatografi