Det Norske Akademis Ordbok

gasskonsulent

gasskonsulent 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 ekspert i saker som gjelder gasskrig
petroleum
 konsulent i gassutvinning
EKSEMPEL
  • olje- og gasskonsulent