Det Norske Akademis Ordbok

gasskonstant

gasskonstant 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fysikk, kjemi, oftest i bestemt form
 konstant størrelse som inngår i tilstandsligningen for gasser
 | symbol R (= 8,314 472 J/mol · K)