Det Norske Akademis Ordbok

gasskonsentrasjon

gasskonsentrasjon 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd konsentrasjon
BETYDNING OG BRUK
fysikk, kjemi
 mengde av gass som er til stede i luften (angitt i milligram pr. m3 luft)