Det Norske Akademis Ordbok

gassgenerator

gassgenerator 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd generator
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 apparat eller anlegg for omdanning av fast brensel (steinkull, koks, brunkull, torv) til brennbare gasser (generatorgass, vanngass), ved hjelp av luft eller oksygen og vanndamp