Det Norske Akademis Ordbok

gassforbruk

gassforbruk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forbruk av gass (i industrien, husholdningen)
SITAT