Det Norske Akademis Ordbok

gasseksplosjon

gasseksplosjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
eksplosjon i en gass
; eksplosjon forårsaket av en brennbar gass