Det Norske Akademis Ordbok

gassberedskap

gassberedskap 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 beredskap mot gassangrep