Det Norske Akademis Ordbok

gassaksje

gassaksje 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
aksje i selskap som driver med utvinning og salg av gass
SITAT