Det Norske Akademis Ordbok

gasjenedslag

gasjenedslag 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd nedslag
BETYDNING OG BRUK
lønnsnedsettelse
 | til forskjell fra gasjeforøkelse