Det Norske Akademis Ordbok

garmaker

garmaker 
substantiv
BØYNINGen; garmakeren, garmakere
ETYMOLOGI
sammensatt av gar og -maker
BETYDNING OG BRUK
bergverk, om eldre forhold
 arbeider som renser råkobber (i smeltehytte)
SITAT