Det Norske Akademis Ordbok

garasjehus

garasjehus 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
hus, større bygning som inneholder garasjer
SITATER
  • [det avholdes] auksjon fra en bod i Lømos garasjehus ved Bakstuen
     (Østlendingen 28.09.1925/3)
  • store garasjehus i flere etasjer der bilene går opp og ned i heis eller kjører på spiralformede baner
  • boligblokkene med garasjehus og asfalterte parkeringsplasser
     (Helge Vatsend Drabantbydikt 82 1975)
  • garasjehuset ligger under en blokk
     (Zeshan Shakar De kaller meg ulven 174 2022)