Det Norske Akademis Ordbok

garantikapital

garantikapital 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
økonomi, handel
 kapital som er avsatt som garanti for at inngåtte forpliktelser overholdes