Det Norske Akademis Ordbok

garantibeløp

garantibeløp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 beløp som det gis garanti for