Det Norske Akademis Ordbok

gapehytte

gapehytte 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 tømmerkoie med åpning på den ene siden (mot bål)
 | jf. gapahuk