Det Norske Akademis Ordbok

gangtidsbetaling

gangtidsbetaling 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
betaling for gangtid (ved innregning i arbeidstiden)
SITATER
  • gangtidsbetaling for arbeidere i et entreprenørfirma
     (Farmand 1958/12/10/2)
  • retten fant at uttrykket «gangtidspenger» må gå inn under betegnelsen «arbeidslønn»
     (Arbeiderbladet 1958/132/3/4)