Det Norske Akademis Ordbok

ganglys

ganglys 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd gang
BETYDNING OG BRUK
dagslys eller kunstig lys som gjør det mulig å se og gå
SITAT
  • gang- og sykkelveier som brukes som skoleveier bør få ganglys
     (Ringerikes Blad 04.10.2012/2)