Det Norske Akademis Ordbok

gangkurve

gangkurve 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
navigasjon
 kurve som viser et kronometers gang ved forskjellige temperaturer