Det Norske Akademis Ordbok

gammelskog

gammelskog 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
særlig økologi
 gammel (i Norge minst 160 år gammel) skog som i all hovedsak ikke har spor av tidligere hugst
; naturskog
SITATER
 • der gammelskogen er ryddet unna og hugstflatene er plantet til på moderne vis, kan skogen stå som en vegg inn mot vidda
   (Edvard Løchen Under vandring 37 1951)
 • tung, grov gammelskog
   (Tulle Bang Bortenfor berg og nord for blåne 276 1958)
 • i enkelte områder av Marka finnes bestander av gammelskog som er eneste biotop for mange dyre- og plantearter
   (Oslo byleksikon (2010) 6)
 • det var større område med gammelskog før. Mye er borte nå
   (Håkon Breivik Myhr Gjennom Oslomarka med ildsjeler 34 2021)
 • jeg har aldri sett noen urskog. I Norge finnes den knapt lenger, det nærmeste jeg har vært er gammelskog, altså en som har fått stå noenlunde i fred i mer enn 150 år
   (Bernhard Ellefsen Det som går tapt 188 2022)
 • de fleste rødlistede soppene og lavartene er knytta til gammelskog og kulturlandskap
   (Håvard Kauserud Soppriket 209 2021)
uheldig
 gammel hugstmoden skog (i hugstklasse 5)