Det Norske Akademis Ordbok

gammelrussisk

Likt stavede oppslagsord
gammelrussisk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som hører til, er egen for Russland i gammel tid
SITATER
som gjelder språket gammelrussisk