Det Norske Akademis Ordbok

gammelnederlandsk

Likt stavede oppslagsord
gammelnederlandsk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som gjelder gammelnederlandsk (språk)