Det Norske Akademis Ordbok

gammelklok

gammelklok 
adjektiv
ETYMOLOGI
etter tysk altklug
BETYDNING OG BRUK
påfallende klok og fornuftig i forhold til sin (unge) alder
 | jf. veslevoksen
EKSEMPEL
 • et gammelklokt barn
SITATER
 • de smaa gammelkloke øinene
   (Kristian Elster d.y. Bonde Veirskjæg 17 1930)
 • menneskene var gammelkloke væsener
   (Nils Kjær Samlede Skrifter III 201)
 • det nytter ikke – tilføyet hun gammelklokt – at være sterk og ridderlig og slikt noget ute paa Pampasen
   (Øvre Richter Frich Kondoren 51 1912)
 • barnslige gammelkloke brever
   (Aksel Sandemose En sjømann går i land 206 1931)
 • en fjortenårs jentunge så på mig med brune, gammelkloke øine
   (Max Mauser Rittet fra Olesko 82 1935)