Det Norske Akademis Ordbok

gammelkatolisisme

gammelkatolisisme 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
teologi
 katolsk retning som ikke anerkjenner dogmet om pavens ufeilbarhet av 1870