Det Norske Akademis Ordbok

gammeldansk

Likt stavede oppslagsord
gammeldansk 
substantiv
BØYNINGen / et; gammeldansken
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 dansk språk fra ca. 1100 til ca. 1525