Det Norske Akademis Ordbok

gallussyre

gallussyre 
substantiv
UTTALE[ga´l:us-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
første ledd fra latin galla 'galleple'
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 fargeløs, krystallinsk forbindelse som bl.a. forekommer i teblad og gallepler
 | trihydroksybenzosyre