Det Norske Akademis Ordbok

gallupundersøkelse

gallupundersøkelse 
substantiv
ETYMOLOGI
jf. engelsk Gallup poll, etter etternavnet til den amerikanske statistikeren og sosiologen George Gallup (1901–84)
BETYDNING OG BRUK
undersøkelse, meningsmåling etter gallupsystemets metode
SITATER
  • ved siste gallup-undersøkelse [i Storbritannia] lå arbeiderpartiet 16 prosent foran de konservative
     (Aftenposten 1963/258/2/3)
  • en gallupundersøkelse i 1974 viste at hele 47% av pikene i aldersgruppen 15–17 år var røykere
     (Bjarte Kaldhol Sigarettdøden 17 1975)
  • en gallupundersøkelse fra 1965 viser at boklesing er den form for fritidsvirksomhet som blir mest nevnt
     (Øystein Noreng Lesing og kommunikasjon 45 1974)