Det Norske Akademis Ordbok

gårdsnavn

gårdsnavn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
navn på gård
 | jf. bruksnavn
SITATER
 • [familienavnet] Orloff … er visst egentlig det samme som gårdsnavnet Ålouf, no Alu i Furnes
   (Trygve Width Eventyrlyst 117 1944)
   | rettskrivning av 1941
 • gårdsnavn med sammensetningsledd av typene -vin, -heim, -stad, -land, -set og -rud (-rød)
   (Bergljot Solberg Jernalderen i Norge 145 2000)
 • professor Oluf Ryghs navneundersøkelser av norske gårdsnavn
   (Geir Hestmark Vitenskap og nasjon 734 1999)
 • Stein er et såkalt usammensatt naturnavn og tilhører dermed som type de eldste gårdsnavna
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)