Det Norske Akademis Ordbok

gåfase

gåfase 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
(avgrenset) periode da trafikklys gir grønt signal om at fotgjengere kan krysse gaten i eget, oppmerket felt
SITAT
  • fotgjengerne skal få trykknapper og dobbelte gå-faser
     (Arbeiderbladet 1961/38/3/5–6)