Det Norske Akademis Ordbok

fyrstikkarbeider

fyrstikkarbeider 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 arbeider ved fyrstikkfabrikk