Det Norske Akademis Ordbok

fyrstemakt

fyrstemakt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 en fyrstes myndighet, makt, maktstilling
SITATER
 • al fyrstemagt af folkets er oprunden, og bør – som top af rod – af denne være bunden
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 373)
 • Christianias kvadratur [er] en sosio-materiell avleiring av den disiplinære fyrstemakten
   (Aftenposten 22.04.1998/16)
 • protagonist er filosofen Baruch de Spinoza, som med sin lære om naturen som én substans rev bort grunnen for den teologisk funderte fyrstemakten
   (Morgenbladet 13.01.2012/1/42)
fyrstedømme som institusjon
SITATER
 • langt østenfor lå Moskva og Berlin, forholdsvis fjernt innenfor sine respektive områder fra vestlig påvirkning, men sete for en personlig og nasjonal fyrstemakt
   (Verdens Gang 12.09.1947/3)
 • det er vel kjent at Luther senere i høy grad gikk på akkord med statsprinsippet og fyrstemakten
   (VG 12.01.1955/3)