Det Norske Akademis Ordbok

fyrrom

fyrrom 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fyr
BETYDNING OG BRUK
forbrenningsrom i ovn
rom for fyringsanlegg, dampkjeler e.l.
 | jf. fyrdørk
SITAT
  • det er alltid mangt og meget å reparere i et fyrrum
     (Peter Bendow Med egen inngang 137 1933)