Det Norske Akademis Ordbok

fynbo

fynbo 
substantiv
BØYNINGen; fynboen, fynboer
UTTALE[fy:´nbo]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av stedsnavnet Fyn og -bo; jf. nordbo
BETYDNING OG BRUK
person fra Fyn i Danmark
SITATER
  • sjællandsfar og jyde, fynbo, lollik er eet i hadet hjemme imod tydsken
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV 213)
  • [det var] en vesentlig årsak til at jeg gjorde fynbo av meg
     (Agderposten 29.08.2009/42)