Det Norske Akademis Ordbok

fylkestannlege

fylkestannlege 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
offentlig administrasjon
 tannlege som er administrativ leder av den offentlige tannhelsetjenesten i et fylke